Missie

Historisch Goud

‘Historisch Goud is het kennisinstituut dat op een publieksgerichte wijze rentmeesterschap uitoefent over de bij haar in beheer gestelde collecties van Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum Heerlen en Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis.’

De voornaamste kernbegrippen die Historisch Goud hanteert bij het uitdragen van de missie zijn:

Kennisinstituut: efficiënt samenwerken, innoveren en professionaliteit;

 

Rentmeesterschap: rekenschap geven van ons zijn en handelen, getuigen van het verleden, authentiek zijn;

 

Publieksgericht: het ontdekken en beleven van de geschiedenis van de regio, de aantrekkelijke presentatie daarvan, de bezoekers van onze musea en archief het gevoel geven dat ze welkom zijn.